Proiectul nostru
© WWF-România

Proiectul „Granițe deschise pentru urșii din Carpații României și Ucrainei”, implementat de filiala Maramureș a WWF-România în parteneriat cu Organizaţia RachivEcoTur din Ucraina, acoperã teritoriul judeţelui Maramureș în România şi al regiunilor Ivano-Frankivsk şi Zakarpatska în Ucraina. Obiectivul global al proiectului  este conservarea biodiversitãţii în Maramureş, pentru păstrarea conectivitãţii în Carpaţi, prin: reducerea riscului fragmentãrii habitatelor, identificarea nevoilor de reconstrucție a coridoarelor ecologice pentru ursul brun şi securizarea utilizãrii durabile a resurselor naturale.

Cristian-Remus Papp, coordonatorul proiectului:

„Proiectul este esenţial pentru conservarea biodiversităţii din regiunea Maramureșului, aflată în continuu declin din cauza prevalenţei economicului asupra valorilor naturale. Studii ca cele propuse în proiect nu au mai fost realizate până acum în zonă, de aceea rezultatele vor putea fi folosite atât pentru conservarea urșilor bruni, cât și a altor grupe de animale sălbatice.”

Supraviețuirea urșilor bruni depinde de posibilitățile de hrănire, odihnă, adăpost, împerechere, așadar de existența habitatelor favorabile și a coridoarelor ce asigură legătura dintre acestea pentru ca urșii să se poată deplasa. Activitățile umane și dezvoltarea socioeconomică au distrus sau au fragmentat aceste habitate. În prezent, lipsa informațiilor bazate pe cercetări sistematice alimentează această situație și face imposibilă aplicarea de măsuri concrete și eficiente de conservare pe termen lung.

Proiectul „Granițe deschise pentru urșii din Carpații României și Ucrainei” este un proiect transfrontalier, implementat în Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 și este cofinanțat de Uniunea Europeană cu 937.834 euro prin Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat.

Bohdan Prots, manager de proiect în Ucraina, organizația RachivEcoTur:

„Noi considerăm Maramureșul o regiune și nu o simplă parte a unei țări și, spunând asta, mă gândesc la valorile naturale și culturale ale zonei. Vorbim de o cultură umană și o biodiversitate unice. Așa că unul din obiectivele echipei e să îndepărtăm cortina de fier, în primul rând pe aceea din mințile noastre și facem asta prin cooperare în domeniul științei, dar și al managementului de proiect. Scoatem la lumină pentru public, pentru guverne și pentru comunitatea internațională, problemele socioeconomice și de mediu ale regiunii transfrontaliere și arătăm cum se pot ele rezolva; e vorba de braconaj, comerț ilegal sau bariere artificiale între comunitățile rurale de pe malurile Tisei.”

Una dintre activităţile centrale ale proiectului este capturarea și monitorizarea a cinci urşi bruni prin intermediul tehnologiei GSM-GPS, la care se adaugă utilizarea de camere infraroşu cu senzori de mişcare. De asemenea, va fi creată o reţea de voluntari formată din persoane implicate sau interesate de managementul speciei urs brun. La finalul proiectului, alături de identificarea coridoarelor ecologice, se vor propune o serie de măsuri pentru conservarea pe termen lung a ursului brun, în zona proiectului.

Obiectivele noastre:

● Evaluarea zonei proiectului pentru identificarea habitatelor critice, a traseelor de deplasare și a nevoilor de refacere a coridoarelor ecologice pentru urșii din Carpați în zona de graniță din Maramureș, între România și Ucraina, până în 2013;

● Propunerea și implementarea unor instrumente pentru gestionarea eficientă a resurselor naturale pe o suprafață de 270.000 ha, pentru a contribui la conservarea habitatelor critice și a coridoarelor de deplasare a urșilor;

● Elaborarea măsurilor de gestionare a populației de urși în habitatul lor natural, alături de dezvoltarea durabilă a comunităților umane din zonă;

● Creșterea gradului de informare a publicului și dezvoltarea capacităților de conservare a valorilor naturale din zona de frontieră a Maramureșului.

Obiectivul global al Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 este intensificarea cooperării social-economice și în probleme de mediu între regiunile Zakarpatska, Ivano-Frankivsk și Chernitska din Ucraina și zone adiacente eligibile din Ungaria, România și Slovacia. www.huskroua-cbc.net

 

huskroua_logo_ro

 

Publicațiile editate de WWF-România și RachivEcoTur Ucraina în cadrul proiectului, ca și materialele sau producerea de informații prezentate aici sunt susținute financiar de Uniunea Europeană, dar nu reflectă în mod obligatoriu poziția oficială a acesteia.

Uniunea Europeană e constituită din 27 de state care au decis să-și unească treptat competențele, resursele și destinele. Împreună, pe parcursul a cincizeci de ani, ele au creat o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, păstrând diversitatea culturală, toleranța și libertățile individuale. Uniunea Europeană dorește să-și împartă realizările și valorile cu țări și popoare din afara granițelor sale. Organul executiv al UE este Comisia Europeană. Aici găsiți reprezentanța în România a Comisiei Europene: ec.europa.eu/romania/index_ro.htm

 

huskroua_eu_logo_ro